Kumppanitarina: Vincit & Ilmiö

Ilmiö Talent Agency & Vincit: Luottamuksen ja yhteistyön varaan rakennettu kumppanuus

Lähtötilanne

Vincit on pörssilistautunut teknologiayritys, joka tunnetaan erinomaisena työpaikkana taitaville asiantuntijoille. Yritys tarjoaa asiakkailleen Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistävät liiketoiminnan strategian, palvelumuotoilun ja teknologian tuoman lisäarvon, taaten samalla ainutlaatuiset ja sujuvat käyttäjäkokemukset. Viime vuosina yritys on ottanut merkittäviä kasvuharppauksia, laajentaen palvelutarjoomaansa entistä monipuolisemmaksi.

Vincitin kasvun myötä on syntynyt tarve rekrytoida asiantuntijoita monipuolisemmalla osaamistaustalla, jotta yritys voisi vastata markkinoiden kasvaviin vaatimuksiin. Kasvu ja markkinakysynnän vaihtelu konsultointiliiketoiminnassa ovat korostaneet tarvetta joustavuudelle myös rekrytoinneissa. Näiden haasteiden edessä Vincit näki tarpeen käynnistää yhteistyö joustavan rekrytointikumppanin kanssa. Ilmiön valitseminen kumppaniksi oli luontevaa, sillä yksi Ilmiön perustajajäsen, Mikael Korpi, oli työskennellyt Vincitillä aikaisemmin ja tunsi jo valmiiksi yrityksen kulttuurin, arvot ja ihmiset.

Ratkaisu   Syvällinen yhteistyö inhouse-rekrytointipalvelun kautta

Vincitin pitkäjänteisesti rakentama työnantajakuva ja ainutlaatuinen kulttuuri tarjoavat rekrytoijalle erinomaiset edellytykset onnistumiselle. Tunnettu työantajakuva vaikuttaa rekrytointiin monin tavoin myönteisesti, kuten suorahakuviestien korkeina vastausprosentteina ja jatkuvana virtana saapuvia hakemuksia.

Kuluneen vuoden aikana rekrytointikonsultin rooli Vincitillä on ollut monipuolinen ja kattava. Hän on työskennellyt osana Vincitin rekrytointitiimiä, tehden yhteistyötä niin rekrytoivien esihenkilöiden kuin teknisten haastattelijoiden kanssa. Työssään Mikael on päässyt valjastamaan omia ja Vincitin vahvuuksia tehokkaasti rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Tämä on mahdollistanut sen, että hän on voinut lähestyä potentiaalisia ehdokkaita, viestimään Vincitin arvoista ja mahdollisuuksista sekä varmistamaan, että valitut ehdokkaat ovat paitsi päteviä, myös kulttuurisesti yhteensopivia yrityksen kanssa.

Yhteistyön tulokset

Vincitin ja Ilmiön välinen yhteistyö on tuottanut konkreettisia tuloksia molemmille osapuolille:

Tehokkuus ja laatu: Vincitin rekrytointiprosessi on tehostunut. Oikeiden osaajien löytäminen on nopeutunut, ja rekrytointien onnistumisprosentti on kasvanut.
Joustavuus: Vincitin tarpeisiin räätälöity Inhouse-rekrytointipalvelu on mahdollistanut joustavuuden ja ketteryyden rekrytoinneissa, mikä on erityisen arvokasta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
Syvempi ymmärrys: Mikaelin tausta Vincitillä on auttanut häntä ymmärtämään syvällisesti Vincitin liiketoimintaan, joka on osaltaan edistänyt luottamuksellista ja laadukasta yhteistyötä.
Innovatiivisuus: Yhteistyö on tuonut mukanaan uusia näkökulmia ja ideoita rekrytointiprosessiin, mikä on auttanut Vincitiä pysymään edelläkävijänä alallaan.
Ilmiön Inhouse-rekrytointipalvelun avulla Vincit on onnistunut rekrytoimaan huippuasiantuntijoita niin kaupallisiin kuin teknisiin tehtäviin. Ilmiön rekrytointikonsultti on vastannut sopivien ehdokkaiden löytämisestä erilaisiin rooleihin mukaan lukien People Partner, Communications Specialist, Sales Executive tehtävät sekä tekniset roolit kuten data-arkkitehti ja ohjelmistokehittäjä.

Kaiken kaikkiaan yhteistyö on tarjonnut Ilmiölle mahdollisuuden näyttää, minkälaista lisäarvoa Inhouse-palvelu voi tuoda yritykselle, ja Vincitille mahdollisuuden hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta rekrytoinneissa ja sisäisten prosessiensa kehittämisessä.

Kumppanimme kommentit yhteistyöstä:
”Yhteistyö Ilmiön & Mikaelin kanssa on ollut erittäin positiivista ja antoisaa. Mikael on osoittanut todellista ammattitaitoaan ja omistautumistaan tehtäväänsä, ja olemme saaneet erittäin hyviä ehdokkaita avoimiin työpaikkoihimme, joista moni on päätynyt työsopimukseen. Arvostamme erityisesti Mikaelin nopeaa reagointia, tehokkuutta, luotettavuutta, teknistä tietotaitoa sekä kykyä syvästi ymmärtää yrityksemme tarpeita. Kiitos Ilmiö erinomaisesta yhteistyöstä!” kertoo Head of Recruitment Emmi Riihimäki, Vincitiltä.

Tehdään yhdessä?

Ota yhteyttä ja sovi juttutuokio kanssamme!