TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n ylläpitämissä henkilötietorekistereissä sekä tiedot siitä miten rekistereiden sisältämiä tietoja tarkemmin käsitellään.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Ilmiömäinen Agentuuri Oy

Y-tunnus: 3257627-4

Leikosaarentie 32 E 35

00990 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Mikael Korpi, mikael(at)ilmiotalent.fi

Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n asiakasrekisteri:
Asiakasrekisteri muodostuu Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja päättäjien henkilötiedoista.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot:
Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, sekä henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet). Osa tiedoista kerätään puheluissa ja osassa asiakkuuksista puhelut tallennetaan määräajaksi. Kerättäviä tietoja ovat lisäksi IP-osoitetieto tai muu tunniste, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot, evästeiden kautta kerättävät tiedot, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n sähköpostilla.

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste:
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Ilmiömäinen Agentuuri Oy:lle.

Tietojen luovutus:
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietojen käsittelystä on allekirjoitettu salassapitosopimukset kaikkien yhteistyyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa.

Tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana, Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n verkkosivuja ja muita Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n palveluita käytettäessä sekä suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen säilytyspaikka:

Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Privacy Shield -käytännöllä tai EU:n mallisopimuslausekkeilla.

Rekisterin suojaus:
Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin, Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksilla. Kaikki työntekijät, joilla on pääsy asiakasrekisterin tietoihin ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin.

Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n päättäjärekisteri:

Ilmiömäinen Agentuuri Oy tallentaa yritystietokantaansa yritysten ja näiden päättäjien tietoja. Henkilörekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot:
Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä julkiset taloudelliset tiedot. Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste:
Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpito sekä Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n yritysasiakkailleen tarjoamien palveluiden toteutus. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolien (Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n yritysasiakkaat) oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi kohtuudella odottaa käsittelyä hänen työtehtävänsä perusteella. Rekisteriin tallennetut tiedot eivät muodosta erityistä riskiä rekisteröidyn yksityisyydensuojalle.

Tietojen luovutus:
Rekisteristä luovutetaan tietoja Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n yritysasiakkaille rekisteröidyn työtehtäviin kuuluvaa markkinointia ja muuta asiakasviestintää varten. Rekisteröidyn tulee kuitenkin antaa suostumus yhteydenottoon ennen rekisteröidyn tietojen luovutusta Ilmiömäinen Agentuuri Oy:n yritysasiakkaille.

Henkilötietojen käsittelystä on allekirjoitettu salassapitosopimukset kaikkien yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa.

Tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn yrityksen verkkosivuilta tai suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen säilytyspaikka:
Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Privacy Shield -käytännöllä tai EU:n mallisopimuslausekkeilla.

Rekisterin suojaus:
Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin, Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksilla. Kaikki työntekijät, joilla on pääsy asiakasrekisterin tietoihin ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin.

Rekisteröidyn oikeudet:
Vastustaa tietojesi käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevan tilauksen peruutuslinkin avulla tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan (Mikael Korpi, mikael (at) ilmiotalent.fi)

Tarkistaa, mitä tietoja Sinusta on tallennettu sekä vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään Sinua koskevia rekisterin tietoja.

Vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus olla joutumatta sellaisen automatisoidun päätöksen eli profiloinnin kohteeksi, jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai näihin rinnastettavia, merkittäviä vaikutuksia.

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu)

Muutokset tietosuojaselosteeseen:
Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä verkkopalveluumme.

Päivitetty 16.01.2023